З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням та за кошти фізичних осіб за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форми навчання в розрізі освітньо-професійних програм, що вступають до Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2019 році,
Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ