З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування за освітнім ступенем «магістр» на денну та заочну форму навчання
в розрізі освітньо-професійних програм до Харківському навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2019 році
,
Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ