Реквізити для оплати за навчання, курси, семінари

Назва організації                             ДВНЗ «Університет банківської справи»

Код ЄДРПОУ                                        34716922

Банк                                                        ДКСУ у м. Києві

Рахунок                                                 31256219192072

МФО банку                                          820172

Призначення платежу ХННІ ДВНЗ УБС, оплата за навчання або курси,
ІПН та ПІБ студента, форма навчання, курс, № групи, факультет

Реквізити для оплати за гуртожиток (проживання та відшкодування комунальних послуг (сплачувати  двома платіжами)

Назва організації                             ДВНЗ «Університет банківської справи»

Код ЄДРПОУ                                        34716922

Банк                                                        ДКСУ у м. Києві

Рахунок                                                 31253219292072

МФО банку                                          820172

Призначення платежу  ХННІ ДВНЗ УБС, оплата за проживання або комунальні послуги, ІПН та ПІБ студента, форма навчання, курс, № групи, факультет

* напівжирним та під рискою позначена різниця у рахунках!!!