Перелік спеціальностей та освітніх програм  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі ПЗСО
на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
до Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»
Перелік спеціальностей та освітніх програм  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра на основі ПЗСО
на небюджетні конкурсні пропозиції
до Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»