Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти
за освітнім ступенем «МАГІСТР» у 2019 році
в Харківському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Код

Спеціальність

Денна форма

Заочна форма

071

Облік і оподаткування

9*

072

Фінанси, банківська справа та страхування

24*

1

073

Менеджмент

2*

122

Комп`ютерні науки

8*

* Чекаємо на додаткові місця за державним замовленням (пропозиції направлено на затвердження до Міністерства освіти і науки України)