Пропозиції щодо обсягів державного замовлення надано на затвердження до Міністерства освіти і науки України