Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за державним замовленням (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб … Read More

Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ЗАОЧНА ФОРМА … Read More

Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб … Read More

Рейтингові списки вступників
Страница

З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування за освітнім ступенем «магістр» на денну та заочну форму навчання в розрізі освітньо-професійних програм до Харківському навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2019 році, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ

Рейтингові списки вступників
Страница

З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням та за кошти фізичних осіб за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форми навчання в розрізі освітньо-професійних програм, що вступають до … Read More

Список рекомендованих на бюджет у 2019 році
Страница

Список рекомендованих на бюджет у 2019 році за спеціальностями:   071 Облік і оподаткування 072 Фінанси, банківська справа і страхування 073 Менеджмент 122 Комп’ютерні науки 125 Кібербезпека

Результати вступного випробування з фаху
Страница

З результатами вступного випробування вступників, що вступають до Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Результати вступного випробування з фаху
Страница

З результатами вступного випробування вступників, що вступають до Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ