Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за державним замовленням (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб … Read More

Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ЗАОЧНА ФОРМА … Read More

Наказ про зарахування
Страница

З Наказом про зарахування за державним замовленням Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) Ви можете ознайомитись ЗА ПОСИЛАННЯМ З Наказом про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб … Read More

Рейтингові списки вступників
Страница

З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування за освітнім ступенем «магістр» на денну та заочну форму навчання в розрізі освітньо-професійних програм до Харківському навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2019 році, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ

Рейтингові списки вступників
Страница

З рейтинговими списками вступників рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням та за кошти фізичних осіб за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форми навчання в розрізі освітньо-професійних програм, що вступають до … Read More

Список рекомендованих на бюджет у 2019 році
Страница

Список рекомендованих на бюджет у 2019 році за спеціальностями:   071 Облік і оподаткування 072 Фінанси, банківська справа і страхування 073 Менеджмент 122 Комп’ютерні науки 125 Кібербезпека

Результати вступного випробування з фаху
Страница

З результатами вступного випробування вступників, що вступають до Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня магістра, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Результати вступного випробування з фаху
Страница

З результатами вступного випробування вступників, що вступають до Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, Ви можете ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Графік проведення вступних випробувань
Страница

Із графіком проведення вступних випробувань Ви можете ознайомитися за посиланням. Із графіком проведення вступних випробувань для ІІ хвилі набору Ви можете ознайомитися за посиланням.